Wednesday, October 14, 2009

voltaire prohvetitest

Joona neelati kalast; ta küll ei jäänud kala kõhtu kauemaks kui kolm päeva ja kolm ööd, ent ikkagi on see seitsekümmend kaks tundi väga ebamugavat olemist.

-- Voltaire,

Voltaire, 1986. Filosoofiline Sõnaraamat, Tallinn: Eesti Raamat

No comments: